top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

4 Faser i en förhandling

Jobba mer strukturerat och planerat genom att dela in en förhandling i fyra olika faser

  1. Inledning

  2. Utbyta information

  3. Köpslående

  4. Överenskommelse


Lycka till i din nästa förhandling


Comments


bottom of page