top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

Hur ser ditt säljledarskap ut?

Det finns 1000-tals säljchefer i Sverige med otrolig erfarenhet, kunskap och färdighet. Men hur skulle du beskriva ditt säljledarskap?Frågor att att fundera på!

- Vilka barriärer har jag i mitt säljledarskap?

- Vad ingår egentligen i mitt säljledarskap?

- Vilka verktyg använder jag för att utöva mitt säljledarskap?

- Vad behöver jag göra mera?


Och kanske det viktigaste : hur jobbar jag kontinuerligt och strukturerat med att utveckla mitt säljledarskap?


Varför är säljledarskapet viktigt?

Ditt säljledarskap har en direkt påverkan på ditt kommersiella teams framgångar.


Jag skulle beskriva säljledarskapet som färdigheten som skapar tydlighet, sätter riktningen och guidar mot resultat för högpresterande individer/team.


Verktyg i säljledarskapet

Det finns flera verktyg som vi kan använda oss av för att förädla vårt säljledarskap. Vilka verktyg använder du dig av?


Nalle Puh

Eller så kan man tänka på säljledarskap som Nalle Puh brukar säga:

"Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram"

//Lycka till med att utveckla ditt säljledarskap
Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page