top of page
 • Writer's pictureErik Thorén

Är det viktigt att ha interna coachning guidelines

Förra veckan hade jag en intressant diskussion med en chef. Hon undrade om det är viktigt att en organisation har interna coachning guidelines för att stödja sina chefer.


I större organisationer som har flertalet säljchefer kan man ibland skapa coachning guidelines. Syftet med coachning guidelines brukar vara att vägleda, stärka och förändra chefers beteenden kring coachning.


Coachning Guidelines kan bland annat beskriva VAD och HUR chefer bör göra för att coacha & utveckla sina team.

Min erfarenhet är att enbart skapa coachning guidelines inte brukar räcka för att påverka en beteendeförändring hos säljchefer i ett företag.

För att coachning guidelines skall få en större effekt på en grupp chefer så bör även andra delar finnas med.


Ledningens stöd

 • Ledningen uttrycker specifikt att coachning är avgörande för företagets framgång. Både på kort och långsikt.

 • Ledningen visar vägen med att själva "leva som man lär".

 • Ledningen är med och tar fram coachning guidelines, dvs coachning blir ett prioriterat beteende i organisationen.


Chefer tränas i coachning

 • Chefer tränas i att coacha. De delar/moment som man inkluderat i sina coachning guidelines återspeglar coachträningen.

 • Träningen sträcker sig över tid. Detta för att underbygga en förändring som individ men också som en grupp.

 • Nya chefer tränas på samma sätt i sin on-boarding. Detta för att bygga kontinuet och underbygga en företagskultur.


Skapa coach "KPI:er" på chefer

 • En av de absolut viktigaste uppgifterna hos en chef är att utveckla sitt teams färdighet (skill-sets).

 • Därför behöver företag följa upp sin chefer på detta. "What gets measured, gets done."

 • Det är därför viktigt att Ledningen följer upp sin/a säljchefers arbete med att coacha. Hur dessa KPI:er sätts behöver anpassas till respektive organisation.


Skriftliga Coachning guidelines

 • Skriftliga, lättlästa och lättåtkomliga Coachning guidelines för användaren.


Genomförande av coachpass

 • Många chefer spenderar mindre än 2 timmar i veckan att verkligen coacha en utveckling hos sina medarbetare. Med 10-15 säljare i sitt team så blir detta inte mycket tid över till varje säljare.

 • Boka av tid per säljare varje månad som är dedikerad till coachning och utveckling av medarbetaren.

 • Använd interna coaching guidelins som stöd inför och under dessa coachpass.


Lycka till med coachningen.

Kommentare


bottom of page