top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

Är du fullärd i att säljcoacha dina säljare?

Ett sätt att långsiktigt öka försäljningen är att förbättra säljskickligheten hos säljarna. Detta kan skapas genom mer och bättre säljcoachning.

Studie efter studie påvisar samma sak! En organisation som verkligen coachar sina medarbetare på riktigt ökar motivationen hos medarbetarna samtidigt som resultatet ökar avsevärt.

En säljledningen som säljcoachar skapar en multipel säljeffekt hos säljarna.

För att öka skickligheten hos säljarna så ställs kravet att linjechefer säljcoachar medarbetarna både oftare och bättre.

Coacha oftare Hur många timmar säljcoachar du per vecka? Hur stor andel i % av din totala tid spenderar du på att säljcoacha?

Framgångsrika organisationer tenderar att coacha sina medarbetare 15-20% mer än snittet. Om du inte är nöjd med den tid som du investerar i att coacha dina medarbetare så behöver du börja planera in coachning i din kalender.

  • Bestäm antalet coachpass du vill genomföra per vecka.

  • Boka sedan upp dina medarbetare – och boka inte av!

Coacha bättre Säljcoachning handlar om att öka färdigheten och kompetensen hos medarbetaren. För att kunna åstadkomma detta så behöver coachning ske på mottagarens villkor.

Coachning handlar inte om att lyssna på en säljare i 10 minuter för att sedan ”ge” ett antal förslag och lösningar som skrivs ner som action points.

  • I framgångsrika och motiverande coachningssamtal ger coachen mindre än 10% av förslagen/idéerna;

  • Resterande 90% av förslagen/idéerna kommer från mottagaren.

För att kunna säljacoacha bättre så behöver man förstå vad coachning är och hur man effektvit kan genomföra coachningssamtal.

Därefter är bra att kontinuerligt träna och åter träna sin färdighet i säljcoachning.

Lycka till med din säljcoachning!

Comments


bottom of page