top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

En säljchefs: ”av min totala arbetstid, hur mycket skall jag utveckla mitt säljteam"

Tiden som säljchefer ägnar sig åt att utveckla sitt teams säljfärdigheter (coachning/säljträning, mm) brukar skilja sig ganska mycket åt mellan olika chefer och företag. "Av min totala arbetstid, hur mycket skall jag tillägna mig åt att utveckla mitt säljteam”

Notera att det finns en skillnad mellan att träffa/prata/leda sina säljare med att fokuserat försöka ”träna/utbilda” dem att bli duktigare. Dvs öka deras färdighet som säljare.

Som sagt, skillnaden mellan chefer kan vara ganska stor. Spannet kan vara allting från mindre än 5% till mer än 30% av en chefs totala arbetstid.

De chefer som ligger i det övre spannet brukar anamma ett coachande ledarskap i allting de gör - därav den högre siffran. För dessa chefer är arbetssättet detsamma oavsett om det handlar om förhandling, taktisk eller strategisk försäljning - fokuset är på att utveckla säljaren långsiktigt.

Chefer som investerar mer tid - kvalitativt och kvantitativt - i sina säljare tenderar att ha mer framgångsrika och motiverande säljteam.

Har du också några säljfrågor som du undrar över? Skicka dem gärna till mig. Lycka till med säljet!

Comments


bottom of page