top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

En säljdirektörs fråga, ”Hur får man ett coachande ledarskap – vilka beteenden skall man använda?”

Många organisationer pratar om att ha ett coachande ledarskap. Men vad betyder det egentligen? Vad skall man tänka på för att bli det? ”Hur får man ett coachande ledarskap och vilka beteenden skall man då använda?”

När vi analyserar effektiva och motiverande coach samtal så blir det tydligt att vissa beteenden är viktigare än andra.

Om man som chef vill ha ett mer coachande förhållningssätt så behöver man öka respektive minska på ett antal verbala beteenden. Man behöver träna sin färdighet i att coacha sina medarbetare. Detta kräver tid, träning och engagemang.

Hur man gör detta kräver tid, träning och engagemang.

Nedan återfinner du några beteenden som är associerade med ett effektivt och motiverande coachande ledarskap.

  • Coach pratar mindre än coachee under samtal

  • Coach ställer mer frågor än ger svar

  • Coach låter coachee reflektera istället för att ge feedback

  • Coach har mindre antal förslag på aktiviteter än coachee

  • Coach testar sin förståelse av situation, flertalet gånger under ett samtal


Notera att detta är några kort punkter över Vad man skall göra in Hur man gör det.


Lycka till med ett coachande ledarskap!Comments


bottom of page