top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

Hur jobbar du med att förbättra dina kundsamtal? 👀

Kundsamtalet har alltid varit viktigt för att bygga förtroende, värde och att sälja. Men en av effekterna av pandemin är att det har blivit mycket fler virtuella kundmöten.

Att genomföra virtuella möten är generellt sett svårare (och/eller mer ovant) än att göra det live. Man ser inte sin motparts hela kroppsspråk, det dyker upp fler människor på mötet än du förväntat dig och du missar det viktiga inledande snacket vid kaffemaskinen, mm.

För att förbättra dina kundsamtal så är det fördelaktigt om du har en metodik att luta dig tillbaka på. Om du inte har en, skaffa en för dig och ditt team. 👊

En metodik för kundsamtalet skapar många fördelar. Vi kan förbereda oss bättre, vi kan analysera mötet efteråt samt att vi kan samtala internt kring mötet - då vi pratar samma "metodikspråk".

- Att ha kunskap om hur man genomför ett kundmöte är bra.

- Att ha färdigheten om hur man utför kundmötet är än bättre.

- Det bästa är att kunna tillsammans i grupp reflektera kring ett kundmöte.

👉 Vi lär oss av att genomföra kundmöten - men vi lär oss än mer när vi reflekterar vad vi gjort i grupp.

Jag genomför massor av träningar i att genomföra framgångsrika kundmöten.


Men det som skapar mest stickiness i lärandet är när vi i virtuella, korta, micro-learning sessioner applicerar metodiken i verkligheten på riktiga möten.


Mina möten med säljare, säljchefer eller ledningsgrupper i dessa korta sessioner - här är den virtuella mötesarenan oslagbar.


Lycka till mer era virtuella möten o reflektioner i grupp.Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page