top of page
 • Writer's pictureErik Thorén

Hur viktigt är ditt mindset i ditt säljledarskap?

Är framgångsrika människor mer talangfulla än andra? Är det talangen och färdigheten som är avgörande om du skall bli framgångsrik? Eller är det något annat?Jag har tränat över 1000 säljare och ledare under snart 20 år och ett särskiljande drag hos de mest framgångsrika är deras mindset. Det här stöds i forskningen. Enligt forskaren vid Stanford Universitet, Carol Dweck, så ser hon att den bästa markören för framgång i livet - är just ditt mindset.


Enligt Dweck kan man kategorisera två typer av mindset:

- Fixed mindset

- Growth mindset


Beroende på situation så är människor mer eller mindre i det två olika mindset:en. Målet är att befinna sig mer i growth mindset än i fixed mindset.


Personer med fixed mindset ser mer statiskt på sin kunskap, färdighet och resultat. Ett misslyckande idag betyder att man inte är tillräckligt bra. Man kan inte. Man är otillräcklig. Det här påverkar ens utveckling eller snarare sin ovilja att utvecklas.


En person med ett growth mindset ser allting som en utveckling, en läroresa. Misslyckas man idag så betyder det enbart att man behöver förändra saker och ting för att lyckas imorgon. Man har ännu inte lärt sig hur man skall göra för att lyckas. Det här har en positiv effekt på ens utveckling.


Intervjuar du framgångsrika människor, oavsett inom vilket område, så är det inte ovanligt att många beskriver att man är duktig på en eller flera saker. Man beskriver även att man har haft bra stöd och rätt förutsättningar för att lyckas.


Men de allra flesta beskriver att man jobbat och kämpat hårdare än alla andra. Man ger aldrig upp och man lyckas efter att ha testet, tränat och misslyckas otaliga gånger. De har ett growth mindset som driver dem att utvecklas och lyckas.


Att lyckas i sitt säljledarskap kräver att du har ett growth mindset, dvs du vill alltid bli bättre och utvecklas även om det är jobbigt eller svårt.


Kan man då utveckla sitt growth mindset?

- Ja, Dweck, beskriver att det finns ett antal steg för att lära sig att se sina färdigheter som ett "pågående arbete".

 1. Tänk på ditt mindset som en röst

  1. Försök att identifiera på hur din egen inre röst pratar med dig. När du ställs inför en utmaning, hur låter då din inre röst.

  2. Säger den "tänk om jag misslyckas" eller "kommer jag verkligen klara av detta"

  3. Och när du inte lyckas, vad säger då din röst "du är dålig, du har ingen talang, alla andra klarar ju detta, du är inte tillräckligt bra"

  4. Om din röst pratar så här till dig så är du just då mer i ett fixed mindset

 2. Välj growth mindset & Prata tillbaka till din inre röst

  1. Bara för att din inre röst säger en sak, betyder inte att det sant!

  2. Träna på att se ett misslyckande som ett försök som inte fungerade. Nu behöver du hitta nya alternativ för att försöka igen.

  3. Berätta för din inre röst att den har fel. Den ser saker och ting på fel sätt.

  4. Övertyga att du visst kan om du tränar och har andra tillvägagångssätt

 3. Agera i verkligheten

  1. Att omformulera och övertala sin inre röst är svårt men nödvändigt.

  2. Dock så är det bara ett första steg. Du måste även utföra de saker som du beskrivet. Du måste jobba hårdare, intensivare, annorlunda eller på ett nytt sätt.

 4. Lägga till .. ännu...i dina meningar

  1. Ett ytterligare sätt är att hela tiden använda sig av orden...(inte) ännu.

  2. Jag är inte bra på att coacha...ännu

  3. Mitt säljledarskap är inte tillräckligt bra...ännu

  4. När du lägger till ordet...ännu...så tvingar du dig bort ifrån ett fixed mindset till ett growth mindset.

För att kunna kontinuerligt förbättra ditt Säljledarskap så behöver du ha ett growth mindset.

Jobba med ditt mindset så har du tagit första steget mot att förbättra ditt Säljledarskap.


//Lycka till med ditt growth mindset


Recent Posts

See All

コメント


bottom of page