top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

Lär dig hitta rätt färdigheter som leder till ökad säljförmåga

En elitidrottstränare kan identifiera viktiga färdigheter som en idrottare behöver för att kunna bli en toppidrottare. Detta är grunden till att vidareutveckla individen. Hur kan försäljning lära sig av detta för att utveckla säljförmågan hos säljare?


Mycket sällan hör man en elitidrottstränare säga ”när jag var framgångsrik idrottare gjorde jag så här….låt mig visa...”.

En idrottstränare utgår istället ifrån idrottarens nuläge och coachar specifika delar för att bygga upp färdighet efter färdighet. En säljledare behöver använda samma teknik för att utveckla säljarens säljförmåga.

Första steget är att förstå vilka färdigheter som är avgörande för att bli en toppsäljare.


Vilka färdigheter leder till säljframgång?

Det finns mycket litteratur som beskriver vad en toppsäljare är. De behöver:

  • vara strategiska

  • vara förtroendeingivande

  • ha tävlingsinstinkt

  • vara entusiasmerande och initiativrika

  • ha kundförståelse och vara målfokuserade....mm

Många av de här beskrivningarna stämmer men ger oss inte insikt i HUR man kan åstadkomma detta.

Det finns dock forskning som har tittat på vilka beteenden som leder till specifika färdigheter som man ser hos toppsäljare.


Vad ska man börja med?

Fundera på vilka färdigheter/beteenden som du tror är viktiga för en säljares säljförmåga.

Observera! Vi har sett i forskningen att det finns en bias i en självskattning. Man tror att vissa färdigheter leder till ökad säljförmåga men så är inte fallet.

Försök att hitta färdigheter eller beteenden som leder till säljframgång. Skriv ner dem. Prata med andra. Hitta samsyn inom er organisation.

När listan är klar, utvärdera varje färdighet mot varje individ i säljorganstionen. Gör det på en fyra gradig skala: (1) ingen färdighet (2) Basala färdigheter (3) medel (4) avancerad/expert.


Nu till det roliga!

Gör som idrottstränaren. Träna dina säljare - färdighet per färdighet - genom att använda dig av strukturerad och inplanerad säljcoachning.

Det är även viktigt att du mäter säljarens säljförmåga. Läs mer om hur du kan göra det. Mät säljförmågan.


Lycka till med att utveckla säljförmågan!

Comments


bottom of page