top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

Säljledarskap & Coachning

Ett verktyg i ditt säljledarskap är coachning. Det är ett ovärderligt verktyg för chefer som vill utveckla människor inom försäljning. Tyvärr så finns det olika barriärer till varför inte chefer använder sig av coachning i större utsträckning.


Olika (bort) förklaring till att inte chefer coachar sina medarbetare är:

- jag har inte tid

- jag har bra säljare...dom behöver inte coachas

- jag har utvecklingssamtal var 6e månad...då coachar jag...räcker inte det

- jag vet inte hur jag skall coach

- jag pratar med mina säljare varje dag...så då coachar jag väl dem

- jag vet inte vad jag skall coach i


Känner du igen ovan bortförklaringar - dom är vanliga.


Coachning handlar om att förflytta en person eller grupp från ett nuläge till ett framtida läge. Inom försäljning så handlar det ofta om att vi vill utveckla våra säljare till att bli lite bättre, lite effektivare, lite mer självständigare, mer proaktiva/aktivare eller något annat.


Att göra en förflyttning av en person tar tid. Det tar engagemang. Det krävs uthållighet och det tar kraft och fokus från säljledaren. Men det är fortfarande en viktig del av säljledarskapet.


Var skall jag börja?

Att prioritera tiden och sitt mindset att coacha brukar ofta vara en bra start.


Så börja med att boka in dedikerad coachtid med alla dina medarbetare/säljare.

- Sätt av 1 timme per person var 3e eller 4e vecka.

- Boka för resten av 2023. Lägg in i kalendern och bjud in.

- Har du 10 säljare som rapporterar till dig så har blir det ca 10 ggr x 10 säljare = 100 timmar!


Som sagt var...många som läser detta nu tänker 100 timmar...det har jag inte tid med!


Även Ditt mindset för att utvecklas i ditt eget säljledarskap behöver ibland utmanas.


//Lycka till med ditt mindset


Till sist, låt oss repetera några fördelar med coachning

  • 80% av personerna som får coachning rapporterar ökat självförtroende

  • +70% drar nytta av förbättrade arbetsprestationer, relationer och effektivare kommunikationsförmåga.

  • 86% av företagen rapporterar att de fått tillbaka sin investering på coaching med mera

Källa: ICF

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page