top of page
  • Writer's pictureErik Thorén

Tips för att träna säljare i vardagen

Säljare föds man inte till. Det är ett hantverk som alla andra. Desto mer man utmanar sig själv och tränar sitt hantverk desto bättre blir man.

Det finns många olika sätt att träna sina säljare på. Ett vanligt tillvägagångssätt är att sätta säljare i fysiskt eller virtuellt klassrum.


Den här typen av formell träning är otroligt värdefull, speciellt om företaget vill åstadkomma en kompetenshöjning bland flera säljare på en och samma gång.


Fysisk/virtuell klassrumsträning är en viktig komponent för ett företags kontinuerliga utveckling i affärsmannaskap. I ett klassrum har man en ovanlig möjlighet att förmedla teori, ha insiktsfulla diskussioner, samt att nöta säljbeteenden kopplat till konstruktiv feedback, i en ”säker” miljö.

Träning som sker i vardagen är avgörande för att förändra säljbeteenden och förändra arbetssätt.

Men att träna sitt hantverk, försäljning, görs dock inte enbart i ett klassrum.


Här kommer ett antal tips som kan hjälpa till i träningen i vardagen.


E-learning är en metod för att förstärka lärandet i en digital miljö. E-learning kan kombinera text, bild, film, grafik, ljud för att informera och lära ut.

Ett av det vanligast sätten att använda sig av e-learning är att skapa ett material som läggs i ett e-learning format för att sedan följas upp med frågor eller problemuppgifter att lösa.

Detta kan vara en fälla! Ibland dumpar ett företag alltför mycket information i ett E-learning program. Konsekvensen blir en E-learning som är alltför generell och inte relevant för deltagaren.


Ett sätt att undvika denna fälla är att använda sig av Action Mapping, ett design verktyg för att utveckla relevanta träningsprogram, som är utvecklat av Cathy Moore.

E-learning som är anpassat till sin målgrupp och dess behov är ett effektivt sätt att stärka lärandet i en digital miljö.


Mikroträning kan göras i person, online eller i en e-learning. Den kan vara formell eller informell. Träningen är vanligtvis 3-15 minuter lång.

Syftet med mikroträning är, att under korta stunder, träna, repetera och fokusera på 1-2 områden.


Mikroträning kan vara speciellt värdefull som uppföljning till klassrumsträningen. Mikroträning kan handla om produkt, konkurrenter, säljteknik, hantera invändningar, repetition, mm.

Testa med tex en kort video! Var dock noga med att hålla tiden, ha få punkter, och fokusera på att det är träning/repetition.


Coachning är förmodligen det viktigaste och starkaste sättet att träna och förändra beteenden hos säljare. Dock så ställer det höga krav på coachen och det tar tid. Att bli observerad i en verklig säljsituation för att sedan få coachning kan vara mycket kraftfullt – om det görs rätt.


Som coach, börja med att avsätt tid för att coacha dina medarbetare. Lägg in coachning i kalendern. Förbered dig noga. Fundera på vilken coach modell du vill använda dig av. Behöver du hjälp, ta kontakt med tex din HR avdelning för support.


Spelifiering (gamification) är användandet av spelmekanismer inom områden som vanligtvis inte hör hemma med spelande. Att ha säljtävlingar inom säljorganisationer är vanligt förekommande.


Däremot är det inte lika vanligt att använda spelifiering inom andra områden inom sälj. För att motivera säljare och träna i vardagen så kan spelifiering användas inom otaligt många områden. Man kan tex lägga till spelifiering i mikrolärandet.


Spelifiering kan användas inom områden som CRM system, produktkunnande, tid nerlagd på träning, reseräkningar, säljteknik, mm. Användandet av spelmekanismer är kraftfullt för att få dina medarbetare att träna olika beteenden i vardagen.


Lycka till med träningen i vardagen.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page